O autorze

ELŻBIETA ROMANOWSKA, DR NAUK HUMANISTYCZNYCH, HISTORYK

Szanowni Czytelnicy

Jestem absolwentką Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 30 maja 2011 r. przed Komisją Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obroniłam pracę doktorską pt.: „Ustrój prokuratur wojskowych w Polsce w latach 1944-1955”.

Specjalizuję się w badaniach nad historią wymiaru sprawiedliwości, w tym wojskowego i powszechnego wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz nad historią prawa wojskowego i powszechnego. Aktualnie prowadzę badania nad działalnością prokuratury w PRL. W ramach Centralnego Projektu Badawczego pt.: „Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944-1989”, realizowanego w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przygotowuję pracę pt.: „Prokuratura a NSZZ „Solidarność” 1980-1989”.

Elżbieta Romanowska

Wybrane publikacje

Monografie

2018

Karzące ramię sprawiedliwości ludowej. Prokuratury wojskowe w Polsce w latach 1944-1955, Warszawa 2012.

2012

„Wkrótce już stanę przed innym sądem…”. Prawnicy II Rzeczypospolitej represjonowani w Polsce w latach 1944-1956, (w Wydawnictwie IPN)

Artykuły

2019

PZPR a sądownictwo w latach 1944-1956: notatka Pierwszego Prokuratora Najwyższego Trybunału Narodowego dotycząca sytuacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, (w opracowaniu redakcyjnym IPN”).

Prawnicy II Rzeczypospolitej w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji w latach 1944-1956, (w opracowaniu redakcyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego).

2018

PZPR wobec problemu rozliczeń zbrodni stalinowskich w Polsce w latach 1956-1957, (w Wydawnictwie IPN).

Prokuratura wobec stanu wojennego: notatka ze spotkania Przewodniczącego Rady Państwa z prokuratorami Prokuratury Generalnej w dniu 15 lutego 1982 r. „Roczniki Administracji i Prawa” 2018, t. 1, nr XVIII.

2017

Criminal proceedings agaist colonel Feliks Michałowski (1952-1953), Annualas of the Administration and Law no 2017, t. 1.

2016

Procesy karne przeciwko dr. Mieczysławowi Siewierskiemu w Polsce w latach 1950-1956,  „Z Dziejów Prawa” 2016, t. 9 (17).

Przekształcenia w powszechnym wymiarze sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1956, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2016, t. LXVIII, z. 2.

2015

Kształtowanie się ogólnego nadzoru prokuratorskiego w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR (maj 1943-lipiec 1944), ”Z Dziejów Prawa” 2015, nr 8(16).

2014

„Z braku dowodów winy…” rehabilitacja prokurator Romany Golańskiej, „Roczniki Administracji i Prawa”, 2014, t.2, nr XIV.

Sylwetka bohatera Polski Podziemnej mjr. Aleksandra Kielasińskiego, [w:] Różnymi drogami do niepodległości. Studia z historii najnowszej, red. M. Żuławnik, B. Świtalska, Warszawa 2014.

Kobiety w organach oskarżycielskich (1944-1956) – stalinowska prokurator Helena Wolińska, [w:] Kobiety wojny: między zbrodnią a krzykiem o godność, red. A. Bartuś, Oświęcim 2014.

2012

Prokuratura Wojskowa 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS (15 V -30 VIII 1943), „Niepodległość i Pamięć” 2012, nr 19 (1-4).

2011

Wojskowe Prokuratury Polskich Kolei Państwowych w latach 1944-1949 – formalno-prawne podstawy działalności, „Przegląd Wojskowo-Historyczny” 2011, nr 1 (234).

Strona do prawidłowego działania używa cookies Więcej informacji

Informacja prawna: Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij